Semináře prací – aktualizace

Semináře závěrečných prací a seminář ročníkové práce proběhnou v následujících termínech:

seminář magisterských prací — pondělí 11. 3.,  9:10 – 14:00

seminář ročníkových prací — pondělí 18. 3., 9:10 – 14:00

seminář bakalářských prací — úterý 26. 3., 9:10 – 15:00  (tento den odpadá dopolední přednáška z dějin českého divadla)

Specifikaci zadání  k požadovanému textu pro presentaci  i  termíny odevzdání naleznete na moodlu příslušných předmětů (tzn. Magisterský a bakalářský diplomový seminář a Seminář ročníkových prací).

Úvod > Nástěnka > Semináře prací – aktualizace