PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Začátkem každého kalendářního roku probíhá na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze den otevřených dveří. V roce 2023 se uskuteční 14. ledna (formát bude upřesněn).

Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program či dvouspecializaci.

Termíny, informace a požadavky k jednotlivým typům studia naleznete a elektronickou přihlášku si můžete podat na fakultním webu.

BAKALÁŘ 2023/2024

Přijímací zkouška: dvoukolová (písemná a ústní část)

Termín podání přihlášek: do 28. 2. 2023

Termín zkoušky: 1. – 14. 6. 2023 (konkrétní termín obdržíte v pozvánce cca měsíc před vlastní zkouškou)

Náhradní termín: 19. – 20. 6. 2023

Předpokládaný počet přijatých: 15

Průběh zkoušky:

1. kolo – PÍSEMNÁ ČÁST

(doba trvání: 90 minut, celkem max. 50 bodů)
Obsahem písemné části je test z teorie a dějin divadla, dramatu, literatury a obecného historického přehledu.

Modelový test zde.

2. kolo – ÚSTNÍ ČÁST

 1. rozprava nad zaslanou prací (max. 10 bodů)
 2. přehled z teorie a dějin divadla, rozprava nad seznamem odborné četby (max. 20 bodů)
 3. rozprava nad povinnými texty (max. 20 bodů)

Další požadavky ke zkoušce:

Nejpozději do 15. 5. 2023 uchazeč dodá následující písemné materiály buď prostřednictvím podatelny FF UK, nebo zašle poštou (rozhodující je datum na poštovním razítku) na adresu Katedra divadelní vědy FF UK, nám. J. Palacha 1/2, Praha 1, PSČ 116 38; na obálku uvede poznámku „přijímací řízení“:

 1. písemná domácí práce s divadelně-vědnou tematikou na jedno ze dvou zadaných témat, které si uchazeč zvolí, závazný rozsah textu: 5000–6000 znaků (např. recenze inscenace, analýza dramatického textu, rozbor her, historiografické práce o divadle); témata prací budou zveřejněna na webu KDV do 15. 3. 2023
 2. strukturovaný životopis
 3. seznam odborné četby – vlastní výběr děl s teatrologickou tematikou, příp. dramata
 4. seznam povinné četby – uchazeč uvede, který ze tří níže uvedených a k ústní zkoušce závazných textů si vybral (alespoň jeden je povinný):
 • Craig, E.G. Herec a nadloutka. In: O divadelním umění. Praha: Divadelní ústav, 2006. s. 48–68.
 • Diderot, D.: Herecký paradox. Olomouc: Votobia, 1997.
 • Grossman, J. O výkladu jednoho textu. In: Analýzy. Praha: Československý spisovatel, 1991. s. 389–401.

Povinné texty jsou uchazečům k dispozici v elektronické podobě ZDE.

Dramatický text a videozáznam jsou uchazečům k dispozici v elektronické podobě ZDE.

Přístupové heslo pro přístup je zasláno po uzavření přihlášek pouze těm zájemcům, kteří zaplatili poplatek za PŘ emailem. 

Uchazeči se do obou kurzů hlásí jako host.


Dramata (předpokládaná znalost min. cca 10 her). Pro inspiraci je možno využít následující seznam doporučených dramat pro 1. ročník (četba dalších autorů a jiných her je přirozeně možná, ba žádoucí)

MAGISTR 2023/2024

Přijímací zkouška: jednokolová (ústní)

Termín podání přihlášek: do 31. 3. 2023

Termín zkoušky: 1. – 14. 6. 2023 (konkrétní termín obdržíte v pozvánce cca měsíc před vlastní zkouškou)

Náhradní termín: 19. – 20. 6. 2023

Průběh zkoušky:

 1. rozprava s uchazečem nad předloženým badatelským záměrem pro magisterské studium (viz níže) (max. 30 bodů)
 2. posouzení předložených prací a rozprava nad nimi (max. 30 bodů)
 3. ověření znalostí z teorie a dějin divadla – předpokládaná znalost v rozsahu bakalářské zkoušky z oblasti teorie a dějin divadla (max. 40 bodů)

Další požadavky:

 1. Písemný projekt studia (návrh tématu diplomové práce, zaměření uchazeče – cca 5 000 znaků), 1 (max. 2) písemná domácí práce (bakalářská DP, seminární práce, studie – minimální rozsah odevzdané práce je 40.000 znaků) s divadelně-vědnou tématikou, přehled dosavadního studia a odborné činnosti (tj. stručný životopis).
 2. Veškeré písemné podklady k přijímací zkoušce je nutno odevzdat do 27. května 2023 elektronicky e-mailem na
  adresu kdv@ff.cuni.cz.

DOKTORAND 2023/2024

Všechny informace týkajíci se přijímacího řízení naůeznete na tomto odkaze.

Přihlášky podávejte do 30. 4. 2023.

Úvod > PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ