DOKTORSKÉ STUDIUM

Studium je otevřeno nejen absolventům Univerzity Karlovy, ale i absolventům magisterských studijních programů jiných vysokých škol, včetně studia inženýrského typu v České republice i v zahraničí (v případě absolvování studia v zahraničí je vyžadována nostrifikace).

Oborová rada

doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D. (předseda)

prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc.

prof. PhDr. Jan Bažant, CSc.

doc. MgA. David Drozd, Ph.D.

prof. Mgr. Jaroslav Etlík

prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc.

prof. PhDr. Vladimír Just, CSc.

PhDr. Barbara Topolová, Ph.D.

Podrobné informace pro uchazeče o doktorské studium naleznete na webu fakulty.

Úvod > DOKTORSKÉ STUDIUM