ERASMUS

Program Erasmus+ je pravděpodobně nejsnazší způsob, jak vycestovat za studiem do zahraničí. Celým postupem uchazeče provede fakultní návod. erasmus hands

Bližší informace, rady a doporučení studentům poskytne katederní koordinátor Mgr. Markéta Polochová, Ph.D..

Seznam bilaterálních smluv dostupný z webových aplikací UK.

Úvod > ERASMUS