HORIZONT
2019/2020


ROZVRH


ODEVZDAT PRÁCE

ročníkové do 8. 1. / 27. 5. 2020

bakalářské a diplomové

  • 20. 12. 2019 / 15. 5. 2020 / 30. 6. 2020


STÁTNICE A OBHAJOBY
  • 29.-31. 1. 2020
  • 17.-19. 6. 2020
  • 7.-9. 9. 2020
  • ročníkové práce 29. 1. a 17. 6. 2020

HARMONOGRAM FF UK

DĚNÍ

Ost-ra-var 2019

Ve dnech 27. listopadu až 1. prosince 2019 se bude konat 23. ročník Festivalu ostravských činoherních divadel OST-RA-VAR 2019. Pro studenty KDV FF UK organizátoři nabízejí celkem 10 míst s ubytováním. Zájemci, hlaste se do 12. listopadu tajemnici katedry na kdv@ff.cuni.cz nebo jitka.podraska@ff.cuni.cz. V přihlášce uveďte Jméno, Příjmení, Telefon, E-mail, Studijní obor, Příjezd (datum), Odjezd (datum), Ubytování: ano - ne, Akreditace: jaké první představení navštívíte, před kterým se budete akreditovat (prosím vyberte z programu, napište název inscenace), Poslední představení: jaké poslední představení v den odjezdu navštívíte (prosím vyberte z programu, napište název inscenace) Více o festivalu a jeho programu.

Výuka prof. Drábka

Výuka kurzu prof. Drábka Komediant proběhne formou blokové výuky mezi 6. až 9. 1. 2020.

KRAJINA

Divadlo revoluce - výstava a besedy

Srdečně vás zveme na zahájení výstavy a cyklu besed Divadlo revoluce. Výstavu a besedy pořádá Katedra divadelní vědy FF UK ve spolupráci s Institutem umění - Divadelním ústavem a Knihovnou Václava Havla. Vernisáž se uskuteční v úterý 22. října 2019 od 17 hod. ve 4. patře hlavní budovy FF UK (nám. Jana Palacha 1/2). Cyklus besed začne 5. listopadu 2019 v 17:30 v kinosále FF UK (učebna 429, 4. patro). Výstava bude přístupná do 10. ledna 2020.