HORIZONT
2019/2020


ROZVRH


ODEVZDAT PRÁCE

ročníkové do 8. 1. / 27. 5. 2020

bakalářské a diplomové

  • 20. 12. 2019 / 15. 5. 2020 / 30. 6. 2020


STÁTNICE A OBHAJOBY
  • 29.-31. 1. 2020
  • 17.-19. 6. 2020
  • 7.-9. 9. 2020
  • ročníkové práce 29. 1. a 17. 6. 2020

HARMONOGRAM FF UK

DĚNÍ

SZZK a obhajoby ročníkových prací

29. ledna se konají od 9:00 Státní závěrečné zkoušky (obhajoba a ústní závěrečná zkouška) a od 11:00 obhajoby ročníkových prací. SZZK i obhajoby ročníkových prací jsou veřejné. Obhajované ročníkové práce jsou vyvěšeny na moodlu (Metodologický seminář - ročníková práce).

ROZVRH NA LETNÍ SEMESTR 2020

Předběžný rozvrh na letní semestr 2020 naleznete zde.

KRAJINA

MALÁ INVENTURA 2020

20. - 29. února proběhne festival Malá inventura, který se zaměřuje na současné, nezávislé, experimentující divadlo s přesahy do tance, fyzického a pohybového divadla; autorské divadlo, které často pracuje s jazykem jako svým dominantním výrazovým prostředkem; sociální a dokumentární divadlo, které experimentuje s nejrůznějšími formami interakce a divácké účasti; výtvarné divadlo se silnými architektonickým vnímáním prostoru a důrazem na vizuální stránku a využití technologií; v neposlední řadě loutkové, objektové, konceptuální a také hudební divadlo, které akcentuje zvukové experimenty či živou hudbu na scéně.