HORIZONT
2020/2021


ROZVRH


ODEVZDAT PRÁCE

ročníkové, bakalářské a diplomové: 11. 1. / 1. 6. / 9. 8. 2021

Termíny k přihlášení k BZK: 15.12. 2020 / 11.5. / 13.7. 2021

Termíny k přihlášení k SZK: 8. 12. 2020 / 11. 5. / 13. 7. 2021

Kontrola SIS BZK: 20. 1. / 2. 6. / 13. 8. 2021

Kontrola SIS SZK: 13. 1. / 2. 6. / 19. 8. 2021


STÁTNICE A OBHAJOBY
  • 1. - 3.2. 2021
  • 21. - 23. 6. 2021
  • 6. - 8. 9. 2021

Obhajoby ročníkových prací: 1. 2. / 21. 6. / 6. 9. 2021


HARMONOGRAM FF UK

DĚNÍ

Obhajoby ročníkových prací

2.2. od 9:00 proběhnou v učebně 408 obhajoby ročníkových prací.

Státní zkoušky

Vzhledem k stávající epidemiologické situaci se BZZK a SZZK budou v zimním semestru konat pouze v jeden den a sice 2. února 2021 od 10:30 v učebně P18. Státní zkoušky jsou veřejné a budou přístupné pouze online prostřednictvím MS Teams. Osobní přítomnost v místnosti je povolena pouze zkušební komisi, studentovi a IT podpoře, která bude zajišťovar regulérnost technického průběhu zkoušky.

Národní digitální knihovna

Všechna digitalizovaná díla Národní knihovny → https://ndk.cz/podminky-zpristupneni?target=https://ndk.cz/ Pro přihlášení vyberte ze seznamu Univerzita Karlova. Budete přesměrování na přihlášení v Centrální autentizační službě. Po přihlášení fakultními údaji (stejnými jako např. do SIS nebo Moodle) můžete začít číst.