HORIZONT
2020/2021


ROZVRH


ODEVZDAT PRÁCE

ročníkové, bakalářské a diplomové: 27. 5. / 17. 8. 2020

podklady k přijímacím zkouškám: 15. 6. 2020


STÁTNICE A OBHAJOBY
  • 17. - 18. 6. 2020
  • 7. - 9. 9. 2020

HARMONOGRAM FF UK

DĚNÍ

Informace pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních oborů/programů

Nové opatření děkana o podrobnostech k realizaci studia v akademickém roce 2019/2020 z 30.4. 2020 najdete zde. Věnujte mu prosím pozornost!

Opatření upravuje zejména následující:

  • Výuka na FF UK bude do konce semestru probíhat distančními formami.
  • Formy kontroly studia (atestace) je za určitých podmínek možné změnit. Nelze měnit náročnost atestace!
  • Státní závěrečné zkoušky v rámci bakalářských a magisterských studijních programů není možné až na výjimky konat distanční formou.
  • V případě obhajoby závěrečné práce student neodevzdává žádné tištěné kopie.
  • Státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací je možné konat distanční formou.

V dalších dnech budou průběžně na web doplňovány organizační a další informace k rozhodnutím obsaženým v opatření děkana.

Harmonogram ak. roku 2019/20 - aktualizace

Vážené kolegyně, vážení kolegové, věnujte prosím pozornost změnám harmonogramu akademického roku 2019/20. Termíny pro SZZK a obhajoby ročníkových prací se dle něho nemění. Jedinou interní změnou KDV jsou obhajoby ročníkových prací nejen v červnovém (17. 6.), ale i zářijovém termínu (7. 9.). Práce obhajované v září by měly být ve finální podobě odevzdávány nejpozději do 16. srpna. O formě obhajob a SZZK vás budeme včas informovat. Děkujeme za spolupráci a přejeme vám pevné zdraví! KDV