HORIZONT
2019/2020


ROZVRH


ODEVZDAT PRÁCE

ročníkové do (bude upřesněno)

bakalářské a diplomové

  • do 27. 12. 2020


STÁTNICE A OBHAJOBY
  • BZK 27. 1. - 7. 2. 2020
  • SZZK 20. 1. - 31. 1. 2020

HARMONOGRAM FF UK

DĚNÍ

Dodatečné výběrové řízení na stáže Erasmus v LS 2020

Katedra divadelní vědy vypisuje dodatečné výběrové řízení na stáže Erasmus v letním semestru 2020. Zájemci nechť zasílají motivační dopisy (v angličtině či v jazyce země, do níž chtějí zavítat) a strukturované životopisy na kdv@ff.cuni.cz. Zároveň je zapotřebí se zaregistrovat přes webové aplikace UK. Termín zaslání přihlášek: 22. září 2019. Výběrové řízení proběhně 24. září v místnosti 407, čas bude upřesněn.

KRAJINA

Vyšla Divadelní revue 1/2019

První číslo jubilejního třicátého ročníku teatrologického časopisu Divadelní revue je na světě. Přináší krom jiného příspěvek Julie Kočí, která analyzuje propagandistickou baletní kreaci Mír! Taneční manifest o 11 obrazech z roku 1951 v kontextu poúnorové kulturní politiky nebo studii lodžské teatroložky Dominiky Łarionow, která se věnuje polskému divadelníkovi Tadeuszi Kantorovi jako scénografovi. Více.