HORIZONT
2020/2021


ROZVRH


ODEVZDAT PRÁCE

ročníkové do 8. 1. / 27. 5. 2020

bakalářské a diplomové

  • 20. 12. 2019 / 15. 5. 2020 / 30. 6. 2020


STÁTNICE A OBHAJOBY
  • 29.-31. 1. 2020
  • 17.-19. 6. 2020
  • 7.-9. 9. 2020
  • ročníkové práce 29. 1. a 17. 6. 2020

HARMONOGRAM FF UK

DĚNÍ

Nominační řízení Erasmus

Dne 10. 3. od 12:30 proběhne v místnosti 407 výběrové řízení na stáže Erasmus. Motivační dopisy a strukturované životopisy v angličtině (příp. němčině či francouzštině) zasílejte do 8. 3. na katederní email kdv@ff.cuni.cz.

FLORA LAB - VÝZVA K ÚČASTI

FloraLab propojuje studentské komunity z českých a slovenských vysokých divadelních škol a vytváří kritickou „festivalovou laboratoř“. V ní se bude živě diskutovat o představeních letošní Divadelní Flory (12. - 24. května 2020), ale také o trendech a formách současného evropského divadla. Katedra nabízí až 10ti student-kám/ům možnost zúčastnit se, akreditace a ubytování jim budou proplaceny formou stipendia. Více informací o podmínkách a programu zde. V případě zájmu se prosím obracejte na koordinátora doc. Martina Pšeničku (martin.psenicka@ff.cuni.cz), uzávěrka pro přihlášení je 15. března 2020.

Začátky výuky jednotlivých kurzů

Seznam kurzů, jejichž výuka nezačne v prvním týdnu letního semestru:

Stanislavskij a MCH(A)T od 24. 2. Dějiny opery od 2.3. Highlights of Czech Theatre od 17.2. ve 14:00 na DAMU. Pravidelná výuka kurzů doc. Christova začíná od 25.2. (dále viz moodle). Metody současné teatrologie I. a II. od 26.2. Analýza inscenace I. a II. od 4.3. (první informativní schůzka 17. 2. po zahájení semestru). Dramaturgický seminář II. od 26.2. Divadlo pro děti a mládež od 28.2.

Všechny ostatní kurzy začínají dle rozvrhu od pondělí 17.2.

ROZVRH NA LETNÍ SEMESTR 2020

Předběžný rozvrh na letní semestr 2020 naleznete zde.

KRAJINA

MALÁ INVENTURA 2020

20. - 29. února proběhne festival Malá inventura, který se zaměřuje na současné, nezávislé, experimentující divadlo s přesahy do tance, fyzického a pohybového divadla; autorské divadlo, které často pracuje s jazykem jako svým dominantním výrazovým prostředkem; sociální a dokumentární divadlo, které experimentuje s nejrůznějšími formami interakce a divácké účasti; výtvarné divadlo se silnými architektonickým vnímáním prostoru a důrazem na vizuální stránku a využití technologií; v neposlední řadě loutkové, objektové, konceptuální a také hudební divadlo, které akcentuje zvukové experimenty či živou hudbu na scéně.