PROJEKTY A GRANTY

VÝZKUMNÉ PROJEKTY KDV

„Národní divadlo a normalizace“ (GAČR)

Jakou roli hrála v letech 1968–1989 „první scéna v zemi“ (tak to mělo Národní divadlo právě v tomto období explicitně ve statutu). Jak, kým, s jakými výsledky a následky toto své nadekretované „premiantství“ Národní divadlo, řízené na rozdíl od ostatních scén přímo státem, uskutečňovalo? Jakými mechanismy, strategiemi a estetickými koncepty se v této výkladní skříni režimu prosazoval základní ústavní zákon – vedoucí úloha KSČ? Cílem grantového projektu je na základě důkladného archivního průzkumu tyto mechanismy a uzlové momenty inkriminovaného dvacetiletí identifikovat, pojmenovat a analyzovat ve vzájemně provázaných „případových studiích“, jejichž prostřednictvím se tým pokusí identifikovat čepy, kolem nichž se tří (až čtyř)souborový kolos v daných letech otáčel.

Badatelský tým:

  • Prof. Vladimír Just
  • PhDr. Barbara Topolová, Ph.D.
  • Doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D.
  • Mgr. Julie Kočí
  • Mgr. Tereza Havelková, Ph.D.
  • Mgr. Petr Blažek, Ph.D.
  • Mgr. Lenka Šaldová, Ph.D.

“Primitivní” a lidové umění v českém avantgardním divadle: kontext, praxe, teorie (GAČR)

Projekt je zaměřen na výzkum českého avantgardního divadla (1920–1945) z hlediska jeho zájmu o etnografické jevy, konkrétně o projevy tzv. primitivní a lidové kultury. Toto téma bude studováno ze tří pohledů – kontext, praxe a teorie. V části výzkumu věnované historickému kontextu bude české avantgardní divadlo s prvky primitivismu a folkloru vřazeno do souvislostí s evropským divadelním děním obdobně orientovaným. Druhá oblast výzkumu bude zaměřena na analýzu avantgardních dramat a inscenací, tj. na konkrétní manifestace primitivismu a folkloru na české scéně. Teoretická část se bude zabývat etnologickými vlivy v myšlení o divadle v pracích Pražského lingvistického kroužku a u teoretiků avantgardy a poukáže na to, jak byla tato teorie reflektována v divadelní praxi.

Badatelský tým:
  • Mgr. Eva Šlaisová, Ph.D.
  • Mgr. Julie Kočí
  • Mgr. Vojtěch Poláček

SPOLUPRÁCE ČLENŮ KDV NA VÝZKUMNÝCH PROJEKTECH

Kultura a totalita (2012–2016)

Výzkumný projekt, který zkoumá rozmanité projevy „totálních“ forem a rámců, které provázejí éru modernity v její „dlouhé“ perspektivě, tedy napříč 19. a 20. stoletím. Jádro výzkumného, interdisciplinárně založeného týmu tvoří zejména historici a teoretici slovesného, filmového, hudebního a divadelního umění z různorodých ústavů a kateder Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Výsledkem projektu jsou čtyři kolektivní monografie.

Úvod > PROJEKTY A GRANTY