Přednášky Teatrologické společnosti v letním semestru

I tento semestr můžete v rámci svého rozvrhu chodit na přednášky Teatrologické společnosti (tento cyklus přednášek si můžete zapsat i v tom případě, že jste ho již v minulých semestrech absolvovali).

 Cyklus bude zahájen ve spolupráci se Slovenský institut Praha / Slovenský inštitút v Prahe ve čtvrtek 29. února přednáškou teatroložky prof. Jany Wild, která představí vybrané shakespearovské inscenace ze 70. let 20. století (slovenské, polské, bulharské), v nichž byla tematizovaná dobová společenská situace s pronikavými politickými aluzemi.
▪︎ Jana Wild: Shakespeare mezi východem a západem
 Další přednášky budou zaměřeny na vztahy mezi divadlem, kulturní politikou a klasickou filologií ve východní a západní Evropě v období studené války; perspektivy, ze kterých je možné na diváka či diváctví teoreticky nahlížet i s nimi dále v divadelní praxi zacházet; jak divadlo jako ztělesněné komunikační médium pokračuje v interakci s vědou; téma zobrazování genderově podmíněného násilí na scéně; představíme činoherní tvorbu operního režiséra Karla Jerneka a také se zaměříme na tvorbu mladých českých dramatiků.
 Kdo všechno bude přednášet a podrobnější informace naleznete zde: https://shorturl.at/fquY2
Pražské přednášky se konají v klubovně Divadelního a filmového oddělení Městská knihovna v Praze na Mariánském náměstí, brněnské na Katedře divadelních studií Filozofické fakulty MU. Vždy je můžete sledovat také online.
Závěrečná přednáška se bude konat pouze naživo, a to na zahradě Institut umění – Divadelní ústav v pražské Nekázance.
Úvod > Nástěnka > Přednášky Teatrologické společnosti v letním semestru