Divadelní Flora – FloraLab

Mezinárodní multižánrový festival Divadelní Flora vás zve k účasti na programu pro umělecké a uměnovědné vysokoškolské studenty s názvem FloraLab. 27. ročník festivalu se letos uskuteční v termínu od 9. do 20. května a bude dramaturgicky zastřešen mottem Volnost. Nabídne více než dvě desítky inscenací doprovázených besedami a workshopy s tvůrci a dramaturgickými úvody, proběhne několik koncertů a příjemných večerů strávených ve festivalovém šapitó.

Program FloraLab je edukativní a networkingovou platformou pro začínající umělce, uměnovědce, slouží ke společnému sdílení divadelních zážitků a informací.
Oficiálně začíná až 10. května, konkrétně nabízíme 3 turnusy:
– první polovina festivalu (10.-15. 5. 2024) za 2500 Kč
– druhá polovina festivalu (16.-21. 5. 2024) za 2500 Kč
– celý festival (10.-21. 5. 2024) za 3500 Kč
Cena zahrnuje vždy ubytování v Olomouci, vstupenky na všechny inscenace a koncerty, které se uskuteční ve Vámi předem zvolenou dobu. Navíc je pro studenty připraven doprovodný program ve formě besed s tvůrci, dramaturgických úvodů, seminářů se zahraničními hosty a workshopů.
V případě zájmu vyplňte online přihlášku na tomto odkazu. Přihláška je závazná, jejím odesláním (s deadlinem 10. března 2024) se zavazujete k účasti na 27. Divadelní Floře – na inscenacích, besedách, seminářích a workshopech v termínu, který si předem zvolíte. Po uzavření příjmu přihlášek se Vám ozve produkční festivalu Pavlína Drnková a domluví s Vámi již konkrétní informace k pobytu. 
Úvod > Nástěnka > Divadelní Flora – FloraLab