Rozvrh KDV pro letní semestr akademického roku 2019–2020

Stáhnout v PDF


Po

Úvod do práva v kultuře

Leška 429

Úvod do religionistiky

Chlup 217

Highlights of Czech Theatre

KATAP Pšenička

Seminář analýzy opery a operní inscenace (představení)

408 (1 za 14 dní) Spurná

Úvod do literární vědy

131 Bílek

Seminář analýzy opery a operní inscenace (představení)

408 (1 za 14 dní) Spurná

Úvod do metod terénního výzkumu

Celetná 306 Vinopal

Interpretační seminář (15:00 - 16:30)

KATaP

Divadlo a text

429 Janoušek

Úvod do historiografie

200 Činátl, Pýcha

Út

Divadlo evropského symbolismu a moderny

429 Christov

Dějiny českého divadla I.: drama a divadlo středověku

429 Topolová

Analýza dramatu

429 Topolová

St

Dějiny světového divadla I.: Antické divadlo

KKS Poláčková/Čechvala

Úvod do lingvistiky

131 Friedová

Teatralita svátků bláznů

KKS Poláčková

Revoluce v divadle - divadlo v revoluci

429 Just

Dramaturgický seminář

408 Etlík

Čt

Úvod do divadelní vědy I.

408 Christov

Metodologický seminář - Bc.2.roč. (9:30-12:30)

408 Pšenička

Poetika her Václava Havla

408 Just

Faust na českém jevišti

408 Just

Přednášky Teatrologické společnosti (17:00 - 18:30)

IDU

Úvod do historiografie

200 Činátl, Pýcha

Divadlo pro děti a mládež (9:30 - 12:30)

408 Horký

Mask in Theatre: theoretical and practical workshop

408 Conti

Poznámky k rozvrhu a výuce 2019/2020:


Povinně volitelné kurzy mimo KDV a KKS

Předměty vyučované mimo KDV (tzn. jiné katedry FF UK, DAMU) jsou primárně určeny studentům navazujícího magisterského studia, příp. studentům bakalářského studia, kteří obhájili ročníkovou práci. Všechny předměty tohoto typu se řídí pravidly stanovenými vyučujícím dané katedry či fakulty. Do každého z předmětů je omezen zápis počtu studentů na cca 5 – 10, pokud vyučující neurčili jinak.


Volitelné předměty

Studenti mohou dle zájmu navštěvovat vybrané kurzy na dalších katedrách FF UK (příp. i jiných fakultách UK), tyto kurzy se primárně v rámci jejich studia zapisují jako Volitelné předměty. studenti rovněž mohou navštěvovat další kurzy na Akademii múzických umění (DAMU, HAMU, příp. FAMU) – předmět vždy zapisují jako Volitelný předmět AMU či Volitelný seminář AMU (II-IV) v rámci SISu (zápočet, 2 kredity) - UPOZORNĚNÍ: tuto formu výuky je třeba předem domluvit s příslušným pedagogem (zda vůbec přichází v úvahu) a předem o ní informovat vedení KDV (maximální možný počet takto absolvovaných kurzů: 4)