ERASMUS+

Program Erasmus+ je pravděpodobně nejsnazší způsob, jak vycestovat za studiem do zahraničí. Celým postupem uchazeče provede fakultní návod.


Bližší informace, rady a doporučení studentům poskytne katederní koordinátor doc. Mgr. Martin Pšenička Ph.D..


Seznam bilaterálních smluv