AKTUALITY

Přednášky Teatrologické společnosti

3/26/20 3:30:43 PM

Přednášky Teatrologické společnosti se do odvolání odkládají. O náhradních termínech budeme informovat.

Průběžně aktualizované informace o situaci s koronavirovou infekcí / Continually Updated Information on the Current Situation of Coronavirus (COVID-19)

3/12/20 7:41:14 PM

Vážené kolegyně, vážení kolegové, aktualizované informace k nastalé situaci ze strany FF UK najdete [zde](http://www.ff.cuni.cz/2020/03/oznameni-aktualni-situaci-souvislosti-sirenim-koronaviru-covid-19/). Dear colleagues, an updated information on the current situation could be found [here](https://www.ff.cuni.cz/2020/03/101778/). Students registered in our courses will be informed shortly via emails about alternative online formats of classes.

Důležitá opatření související s koronavirovou infekcí

3/10/20 2:05:37 PM

**Od 11. 3. 2020 se ruší do odvolání veškerá výuka a zakazuje se osobní přítomnost studentů a frekventantů na přednáškách a kurzech všech typů**. Více informací [zde](https://www.ff.cuni.cz/2020/03/dulezita-opatreni-souvisejici-koronavirovou-infekci/). Zrušení výuky KDV se vztahuje i na kurzy vyučované na KKS AV ČR a AMU. Pro podrobnější informace k jednotlivým kurzům se obracejte přímo na vyučující. **Ve čtvrtek 12.3. se ruší i úřední hodiny KDV**. Dotazy a požadavky administrativního rázu směřujte na email **kdv@ff.cuni.cz** nebo na paní tajemnici **jitka.podraska@ff.cuni.cz**.

Zrušení výuky dr. Sarkissian

3/3/20 3:57:14 PM

Výuka dr. Sarkissian se 4. března 2020 z důvodu nemoci ruší. Děkujeme za pochopení.

Břetislav Rychlík a Karel Steigerwald (Divadlo revoluce)

3/2/20 11:23:20 AM

**6. března od 14:00 v místnosti 408** proběhne závěrečná beseda z cyklu Divadlo revoluce. Hosty budou **Břetislav Rychlík a Karel Steigerwald**.

Nominační řízení Erasmus

2/26/20 11:13:21 PM

Dne **10. 3. od 12:30 proběhne v místnosti 407 výběrové řízení na stáže Erasmus.** Motivační dopisy a strukturované životopisy v angličtině (příp. němčině či francouzštině) zasílejte do **8. 3.** na katederní email **kdv@ff.cuni.cz**.

FLORA LAB - VÝZVA K ÚČASTI

2/25/20 4:36:18 PM

**FloraLab** propojuje studentské komunity z českých a slovenských vysokých divadelních škol a vytváří kritickou „festivalovou laboratoř“. V ní se bude živě diskutovat o představeních letošní **Divadelní Flory** (12. - 24. května 2020), ale také o trendech a formách současného evropského divadla. **Katedra nabízí až 10ti student-kám/ům možnost zúčastnit se**, akreditace a ubytování jim budou proplaceny formou stipendia. Více informací o podmínkách a programu [zde](https://drive.google.com/file/d/1hu337NpX9POf7PJQ0BiHHmz8Xu6fJ-lV/view?usp=sharing). V případě zájmu se prosím obracejte na koordinátora doc. Martina Pšeničku (martin.psenicka@ff.cuni.cz), **uzávěrka pro přihlášení je 15. března 2020**.

Zrušení výuky dr. Sarkissian

2/25/20 3:02:03 PM

Výuka dr. Sarkissian se 2. března 2020 z důvodu nemoci ruší. Děkujeme za pochopení.

Erasmus s KDV

2/17/20 9:13:52 PM

**26. 2. od 12:30 v místnosti 408** proběhně neformální informativní **setkání s Erasmus koordinátorem KDV a studenty, kteří mají zkušenost se stážemi Erasmus**.

Polistopadová dramatika

2/12/20 2:27:12 PM

Kurz prof. Janouška **Polistopadová dramatika** se koná **ve středu** od 14:00 do 15:30 na KTK DAMU.

Začátky výuky jednotlivých kurzů

2/12/20 9:58:26 AM

**Seznam kurzů, jejichž výuka *nezačne* v prvním týdnu letního semestru:** *Stanislavskij a MCH(A)T* od 24. 2. *Dějiny opery* od 2.3. *Highlights of Czech Theatre* od 17.2. ve 14:00 na DAMU. Pravidelná výuka kurzů doc. Christova začíná od 25.2. (dále viz moodle). *Metody současné teatrologie I. a II.* od 26.2. *Analýza inscenace I. a II.* od 4.3. (první informativní schůzka 17. 2. po zahájení semestru). *Dramaturgický seminář II.* od 26.2. *Divadlo pro děti a mládež* od 28.2. Všechny ostatní kurzy začínají dle rozvrhu od pondělí 17.2.

Zahájení letního semestru

2/12/20 9:47:53 AM

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si vás pozvat na **zahájení letního semestru 2020**. Začneme v **pondělí 17. 2.** **11:00 v místnosti 408**.

Zrušení úředních hodin

2/11/20 8:40:57 PM

V týdnu od 10. do 14. února se ruší úřední hodiny z důvodu nemoci paní tajemnice. Děkujeme za pochopení.

ZÁPIS PŘEDMĚTŮ V LETNÍM SEMESTRU

2/6/20 5:33:17 PM

Připomínáme studentům, že zápis předmětů do SIS začíná v pátek **7. 2. 2020 v 10:00**. Toto i další užitečná data naleznete v [harmonogramu akademického roku](https://www.ff.cuni.cz/fakulta/predpisy-a-dokumenty/opatreni-dekana/harmonogram/harmonogram-ar-2019-20/), který tímto také doporučujeme vaší pozornosti.

SZZK a obhajoby ročníkových prací

1/15/20 8:35:40 PM

**29. ledna** se konají **od 9:00 Státní závěrečné zkoušky** (obhajoba a ústní závěrečná zkouška) a **od 11:00 obhajoby ročníkových prací**. SZZK i obhajoby ročníkových prací jsou veřejné. Obhajované ročníkové práce jsou vyvěšeny na moodlu (Metodologický seminář - ročníková práce).

ROZVRH NA LETNÍ SEMESTR 2020

1/15/20 11:50:41 AM

Předběžný rozvrh na letní semestr 2020 naleznete [zde](https://drive.google.com/file/d/1EqOFFtMIZ98Fbw1W3AZSNjebZs2xyuKl/view?usp=sharing).

Zrušení přednášky cyklu Revoluce v divadle - divadlo v revoluci

1/8/20 9:17:44 AM

Dne 8.1.2020 se bez náhrady ruší přednáška cyklu Revoluce v divadle - divadlo v revoluci. Děkujeme za pochopení.

POZOR ZMĚNA!!! Divadlo revoluce, díl 5

12/7/19 1:31:43 PM

**Debata 10.12. v rámci cyklu Divadlo revoluce se přesouvá na termín, který bude včas oznámen.** Souhlasíme s našimi hosty Karlem Steigerwaldem a Břetislavem Rychlíkem, že pro tentokrát je vhodnější připomenout Den lidských práv v terénu a ne v kinosále FF UK. **Václavské náměstí ostatně o divadle a revoluci umí besedovat poměrně dobře.**

Vzpomínkový večer - Petr Lébl: Had

12/2/19 2:17:27 PM

Zveme vás na vzpomínkový večer, v němž si připomeneme osobnost **Petra Lébla (1965-1999)** a jeho legendární inscenaci **Had**. Promítání inscenace doprovodí **přímí aktéři** (Tomáš Palatý, Jitka Říhová, Jaroslav Achab Haidler, Štěpánka Červenková ad.) a **spříznění pamětníci** (Vlasta Smoláková, Jana Návratová ad.).**Večer se bude konat 9. prosince 2019 od 17:30 v kinosále (míst. 429)**. Všichni jsou srdečně zváni.

Metodologický seminář a čtvrteční výuka prof. Justa - změna

11/28/19 1:33:02 AM

Z důvodu účasti prof. Justa na festivalu Ostravar se Metodologický seminář z 28.11. přesouvá na 9.1.2020 a odpadá čtvrteční výuka Poetiky her Václava Havla a faustovský seminář. Děkujeme za pochopení.

Zrušení úředních hodin

10/30/19 11:59:29 AM

31.10. se ruší úřední hodiny katedry. Jakékoli dotazy a žádosti směřujte na email tajemnice. Děkujeme za pochopení.

Ost-ra-var 2019

10/24/19 12:43:08 PM

Ve dnech **27. listopadu až 1. prosince 2019** se bude konat **23. ročník Festivalu ostravských činoherních divadel OST-RA-VAR 2019**. Pro studenty KDV FF UK organizátoři nabízejí celkem 10 míst s ubytováním. Zájemci, hlaste se do 12. listopadu tajemnici katedry na *kdv@ff.cuni.cz* nebo *jitka.podraska@ff.cuni.cz*. **V přihlášce uveďte** Jméno, Příjmení, Telefon, E-mail, Studijní obor, Příjezd (datum), Odjezd (datum), Ubytování: ano - ne, Akreditace: jaké první představení navštívíte, před kterým se budete akreditovat (prosím vyberte z programu, napište název inscenace), Poslední představení: jaké poslední představení v den odjezdu navštívíte (prosím vyberte z programu, napište název inscenace) [Více o festivalu a jeho programu](http://www.festivalostravar.cz).

Přednáška Revoluce v divadle - divadlo v revoluci 23.10.

10/23/19 11:04:39 AM

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dnešní **přednáška Revoluce v divadle - divadlo v revoluci Petra Blažka** proběhne formou komentované prohlídky výstavy **"Boj o klíčky (Národní divadlo a revoluce 1989)** na Nové scéně ND. **Setkání bude zahájeno na náměstí Václava Havla (piazzetta ND) v 16:00**.

Výuka dr. Topolové 15.10. odpadá

10/15/19 8:38:42 AM

Výuka dr. Topolové 15.10. z důvodu celodenní účasti na konferenci odpadá.

Kurzy z americké kulturní antropologie

10/9/19 2:20:33 PM

Studenti FF UK mají jedinečnou příležitost seznámit se s americkou kulturní antropologií v kurzech dr. Michaela Coggeshalla. Předměty AET100198 **Anthropological Theories** a AET100199 **Ethnographic Fieldwork** byly zařazeny do povinně volitelných skupin Katedry divadelní vědy. [Více.](https://www.ff.cuni.cz/udalost/americka-kulturni-antropologie-prednaskach-hostujiciho-profesora-na-ustavu-etnologie-ff-uk/)

Lednová výuka prof. Pavla Drábka

10/7/19 8:54:38 AM

Výuka kurzu prof. Pavla Drábka **Komediant** proběhne formou blokové výuky mezi **6. až 9. 1. 2020** v místnosti 408 v těchto časech: **Po: 9:10 - 15:50 Út: 9:10 - 15:50 St: 12:30 - 17:30 Čt: 12:30 - 17:30**.

Metodologický seminář pro 2. ročník bakalářského studia

10/4/19 11:28:11 AM

Výuka Metodologického semináře začne **7.11.2019 v 9:30**.

Faust na českém jevišti

10/4/19 10:22:32 AM

Kurz prof. Justa **Faust na českém jevišti** byl z kapacitních důvodů otevřen jako povinně volitelný i pro studenty bakalářského stupně studia. **Zapisujte se**, na programu budou faustovské adaptace dob minulých, ale i dva součaní Faustové z Národního divadla a z Divadla pod Palmovkou. Jde o unikátní příležitost zabývat se klíčovým evropským tématem s odborníkem, který se mu v kontextu divadlením věnuje jako nikdo u nás. [Více](https://www.kosmas.cz/knihy/194962/faust-jako-stav-zadluzeni/?gclid=CjwKCAjw29vsBRAuEiwA9s-0B9mC0UsKqB4-qM-aJEjhE0JzkanzoVZbz_15dkQZUwOKg0aqx6LVlxoC8zsQAvD_BwE)

Přednáškový cyklus Divadlo pro děti a mládež

10/3/19 9:14:28 AM

Výuka kurzu Luďka Horkého **Divadlo pro děti a mládež** začne **18. 10. 2019 od 9:30**. Další harmonogram setkání bude pedagogem upřesněn na úvodním setkání.

Setkání se studenty 1. ročníku bakalářského studia

10/2/19 9:33:19 AM

**Speciální setkání pro studenty 1. ročníku bakalářského studia**, na němž budou zodpovězeny mnohé otázky a vyřešeny různé nejasnosti spojené s organizací studia, proběhne **7. 10. od 11:00 v učebně 408.**

Výuka prof. Etlíka

9/28/19 8:46:36 AM

Výuka Dramaturgického semináře prof. Etlíka začne **9. října.**

Začátek výuky

9/24/19 1:15:38 PM

Třebaže oficiálně zahájíme akademický rok až ve středu 3.10. 2019, **výuka probíhá dle rozvrhu již od 1.10. 2019**, pokud pedagog neurčí jinak.

Zahájení akademického roku

9/24/19 1:12:16 PM

Milé kolegyně, milí kolegové, zveme Vás na zahájení nového akademického roku, které se bude konat **3.10.2019 od 11:00 v učebně 408.** Jako obvykle se dozvíte důležité informace k výuce, organizaci a harmonogramu akademického roku na katedře. Pochopitelně bude prostor pro dotazy, které rádi zodpovíme. **Těšíme se na vás!**

Dodatečné výběrové řízení na stáže Erasmus v LS 2020

9/5/19 8:14:08 PM

Katedra divadelní vědy vypisuje dodatečné výběrové řízení na stáže Erasmus v letním semestru 2020. Zájemci nechť zasílají motivační dopisy (v angličtině či v jazyce země, do níž chtějí zavítat) a strukturované životopisy na kdv@ff.cuni.cz. Zároveň je zapotřebí se zaregistrovat přes [webové aplikace UK](https://is.cuni.cz/webapps/). **Termín zaslání přihlášek: 22. září 2019. Výběrové řízení proběhně 24. září v místnosti 407, 10:00.**

Státní závěrečné zkoušky 9. a 10. září

9/5/19 6:31:27 PM

Ve dnech 9. a 10. září proběhnou na Katedře divadelní vědy SZZK (místnost 408). V pondělí od 9:00 budou na programu obhajoby 7 bakalářských a 2 magisterských diplomových prací, v úterý od 9:15 pak ústní zkoušky. SZZK jsou veřejné.

Zrušení úředních hodin

6/6/19 12:49:56 PM

Dne 6.6.2019 jsou úřední hodiny KDV zrušeny z důvodu školení asistentky katedry. Děkujeme za pochopení.

Hodnocení výuky

6/6/19 12:45:37 PM

Do 9.6. probíhá celofakultní hodnocení výuky. Evaluace jsou jedinečnou příležitostí k vašim podnětům či komentářům. Za každý vyplněný formulář jsme velmi rádi. Najděte si chvilku a věnujte evaluacím svůj čas. Děkujeme!

Státní zkoušky a obhajoby ročníkových prací

5/28/19 1:03:54 PM

Ve dnech 17. a 18.6. proběhnou na KDV státní zkoušky a obhajoby ročníkových prací. Pondělí 17. 6. bude věnováno obhajobám bakalářských (cca 9 - 11:30) a ročníkových prací (od 12:00). Úterý 18.6. je určeno ústní části státní zkoušky. Státní zkoušky a obhajoby ročníkových prací jsou veřejné.

Hledají se dobrovolníci!

5/28/19 12:56:07 PM

Katedra divadelní vědy se tento rok podílí na několika různých akcích - symposiích, konferencích, besedách. Jedna z nich proběhne ve dnech 14.-15.6. Od konce října tohoto roku do poloviny prosince pak chystáme ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla cyklus besed s osobnostmi, které spojuje divadlo a aktivní účast na událostech listopadu a prosince 1989. Pro tuto příležitost vypíšeme speciální kurz, jehož náplň bude zveřejněna v oficiální anotaci. V říjnu rovněž proběhne konference věnovaná E. F. Burianovi. Pro všechny tyto akce **budeme potřebovat Vaši pomoc!** Proto se na Vás obracíme, zda byste se jako dobrovolníci nechtěli na těchto událostech podílet. Zkrátka: **Hledáme dobrovolníky!** Pokud byste se rádi zapojili, pište na kdv@ff.cuni.cz. Děkujeme předem za projevený zájem.

Zrušení úředních hodin katedry

5/20/19 7:46:09 PM

V úterý 4.6. se ruší úřední hodiny katedry. V naléhavých případech se obracejte na tajemnici katedry emailem (jitka.podraska@ff.cuni.cz). Děkujeme za pochopení.

Prof. David Savran (City University of New York): “The Globalization of the Broadway-Style Musical”

5/18/19 6:44:17 PM

Srdečně Vás zveme na přednášku Davida Savrana, která se koná v pondělí 20. května ve 12:30 – 14:00 v místnosti 405, hlavní budova FF UK. [Více](http://uhv.ff.cuni.cz/udalost/the-globalization-of-the-broadway-style-musical/)

Změna úředních hodin katedry

4/29/19 7:33:40 PM

Dne 7. května se posouvají úřední hodiny KDV na 12:15 - 14:15. Děkujeme za pochopení.

Mezinárodní konference: From Antiquity to Modernity. Performing Greek and Roman Drama in Modern Europe

4/28/19 12:53:34 AM

Ve dnech 22. – 26. května 2019 pořádá Oddělení antické kultury a její recepce ve spolupráci s Network of Research and Documentation of Ancient Greek Drama a s Katedrou divadelní vědy FF UK mezinárodní konferenci [„From Antiquity to Modernity. Performing Greek and Roman Drama in Modern Europe“](http://networkconference2019.org). Konference se koná pod záštitou předsedkyně AV ČR Evy Zažímalové. Jako keynote speakers vystoupí Freddy Decreus (Universiteit Gent), Edith Hall (King’s College, London), George Harrison (Carleton University, Ottawa) a Henri Schoenmakers (Universiteit Utrecht & Friedrich–Alexander).

Sedjro Giovanni Houansou: Současné divadlo v Beninu

4/10/19 3:56:45 PM

Zveme Vás na seminář s beninským dramatikem **Sedjro Giovannim Houansou**. Kdy: **21. května, 13:00**. Kde: **místnost 408, Hl. budova** Seminář je součástí 15. ročníku festivalu [Tvůrčí Afrika aneb Všichni jsme Afričani](http://tvurci-afrika.simplesite.com/). Vstup volný. Tlumočeno do češtiny.

Neformálně o formalitách Erasmus+

4/8/19 9:13:04 AM

**24. dubna** vás zveme na schůzku pro vyjíždějící studenty na ak. rok 2019-20. Schůzka se bude konat od **15:00** **v místnosti 200, Hl. budova.** Pokud budete mít zájem se zúčastnit, vyplňte tento [formulář](https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=m-XLcZ_12Em-2W3mtkaJFyK0mrLNumJFoeEivAahMUdUOFlWMjZJVEQxRTkySUtBNjQ2OEQyRjUwWi4u).

Konference: Perspektivy teatrologie 3

3/28/19 3:53:59 PM

**15. - 17. května v Brně** proběhne třetí pracovní setkání Perspektivy teatrologie, jehož cílem je představit aktuální podoby výzkumu, výstupy projektů, publikace i témata rozpracovaná či vůbec nezpracovaná. [Více](http://www.teatrologie.cz/perspektivy?fbclid=IwAR1SQ_u6NFkDak20vOo9pvTQuqW5UMKXeJQrzfqWhQg2O6yOiqrAodOkeTU)

Přednášky Olivera Taplina

3/12/19 12:13:13 PM

Ve dnech 3. a 4. dubna zavítá na Katedru divadelní vědy přední odborník na antické divadlo a drama, prof. Oliver Taplin. Ve své první přednášce se bude věnovat tématu masky v řecké tragédii, ve druhé pak otázkám překladu antického dramatu pro současné jeviště. 3. dubna se přednáška koná na Katedře divadelní vědy od 12:00 do 14:00, učebna 429. Druhá přednáška 4. dubna bude přednesena od 12:30 do 14:30 v zasedací mítnosti AV ČR, Na Florenci 3 (přízemí, vstup ze dvora).

Výběrové řízení na stáže Erasmus

3/5/19 3:40:38 PM

13. března od 12:30 proběhne v místnosti 407 výběrové řízení na stáže Erasmus. Nominační schůzky se mohou zúčastnit studenti KDV i jiných kateder FF UK. Zájemci se registrují na vybrané stáže přes webové aplikace UK (https://is.cuni.cz/webapps/) a zasílají do 10. března své strukturované životopisy a motivační dopisy (v angličtině, němčině či francouzštině) na emailovou adresu kdv@ff.cuni.cz.

ZMĚNA: Výuka prof. Bažanta

2/26/19 1:45:11 PM

Dovolujeme si upozornit studenty, že výuka prof. Bažanta je dne 27.2.2019 zrušena. Děkujeme za pochopení.

ZMĚNA: Výuka v zimním semestru v KKS

2/26/19 12:58:09 PM

Dovolujeme si upozornit studenty, že výuka v zimním semestru v KKS probíhá v urcených termínech: 7.11.2018, 14.11.2018, 21.11.2018 v zasedací místnosti KKS, III. patro, hlavní vchod. Ostatní místo výuky se nemení, tj.zasedací místnost ÚCL, III.patro, vchod C. Dekujeme za pochopení.