AKTUALITY

Státní zkoušky

1/5/21 10:43:48 AM

Vzhledem k stávající epidemiologické situaci se **BZZK a SZZK** budou v zimním semestru konat pouze v jeden den a sice **2. února 2021 od 10:30 v učebně P18**. Státní zkoušky jsou veřejné a budou přístupné pouze online prostřednictvím MS Teams. Osobní přítomnost v místnosti je povolena pouze jednomu pedagogovi, studentovi a IT podpoře, která bude zajišťovar regulérnost technického průběhu zkoušky.

Cena Václava Königsmarka

12/6/20 6:56:13 PM

Teatrologická společnost vyhlásila 11. ročník soutěže o Cenu Václava Königsmarka. **Uzávěrka přihlášek je 15. 12. 2020.** Udílení ceny je výrazem podpory Teatrologické společnosti talentům české divadelní vědy. Podmínky a formulář naleznete [ZDE](https://www.teatrologie.cz/konigsmark).

Národní digitální knihovna

11/5/20 2:29:57 PM

Všechna digitalizovaná díla Národní knihovny -> https://ndk.cz/podminky-zpristupneni?target=https://ndk.cz/ *Pro přihlášení vyberte ze seznamu Univerzita Karlova. Budete přesměrování na přihlášení v Centrální autentizační službě. Po přihlášení fakultními údaji (stejnými jako např. do SIS nebo Moodle) můžete začít číst.*

Užitečné odkazy v době uzavírky knihoven

11/5/20 2:18:52 PM

Podívejte se na [možnosti efektivního vyhledávání v elektronických informačních zdrojích](https://docs.google.com/document/d/18nn0Yi_bxsEBjuJDv3PX_-ihbjh4DzTdz5DVScbEo8w/edit?usp=sharing). Nebo se zúčastněte [webináře](https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=m-XLcZ_12Em-2W3mtkaJF4V0Ws1_EaZFkEnCL8GIJ8dUQ1E0VUE5OFBTM0FQRDdZMElWMEdPWEdXOC4u) -> *Středa 11. 11. 2020, 14:00-16:00 / Čtvrtek 19. 11. 2020, 10:00-12:00*.

Zrušení přednášky TS v říjnu

10/7/20 12:54:50 PM

Milé kolegyně, milí kolegové, plánovaná říjnová přednáška Michala Zahálky a Jany Jansové se neuskuteční z důvodu nesouladu nutného online provedení s probíraným tématem. Již teď Vás ale můžeme ujistit, že následující přednáška doc. Pavla Himla v listopadu proběhne. Děkujeme za pochopení.

Interpretační seminář

10/5/20 1:37:52 PM

Výuka Interpretačního semináře začne ve druhé polovině října. Bohužel vzhledem k rozvrhovým možnostem KATAP, DAMU došlo tento týden k posunutí v rozvrhu na čtvrtek od 13:00 do 14:30. Interpretační seminář je primárně určen studentům navazujícího magisterského programu.

Říjnová změna v rozvrhu přednášek doc. Spurné a dr. Sarkissian

10/5/20 11:28:42 AM

**Přednášky doc. Spurné se v distančním modu konají každý týden od 12:30 do 14:00.** **Začátek výuky: 5.10. **Pokud se výuka vrátí do prezenční formy, přednášky se budou konat dle rozvrhu od 12:30 do 15:45 1x za 14 dní. Seminář dr. Sarkissian** Karel Dostal: heuristický seminář se bude konat od 14:15 do 15.45 od 12.10**. Harmonogram online setkání bude určen na úvodní hodině.

Školské divadlo v českých zemích dr. Foerstera

10/4/20 9:02:59 AM

Říjnové přednášky dr. Foerstera se do odvolání ruší. Náhradní termíny budou oznámeny.

Výuka v MS Teams

10/1/20 1:57:30 PM

Výuka KDV v MS Teams byla přesunuta na fakultní doménu @ff.cuni.cz. Přihlašovací údaje: LOGIN@ff.cuni.cz, heslo: platné pro všechny aplikace UK. Externí vyučující (prof. Janoušek, doc. Spurná) budou vyučovat prostřednictvím Zoom.

Přesun úředních hodin tajemnice

9/30/20 12:47:41 PM

V úterý 6.10. se ruší úřední hodiny tajemnice katedry a přesouvají se na pondělí 5.10. od 14:00 do 16:00.

Úvodní online setkání se studenty 1. ročníku bakalářského studia

9/29/20 7:57:59 PM

První setkání s 1. ročníkem bakalářského studia proběhne v letošním roce mírně virtuálně. Připojte se ve čtvrtek 1.10. v 11:00 přes tento [odkaz](https://cesnet.zoom.us/j/95958473456). ID: 959 5847 3456. Dostane se vám jednak základních informací ke studiu, jednak dostanete prostor pro dotazy.

Zahájení akademického roku

9/29/20 7:51:07 PM

Vážené kolegyně, vážení kolegové, letošní ak. rok začíná trochu jinak a netradičně. Přesto jsme se ho rozhodli zahájit jako vždy, i když distanční formou. Připojte se ve čtvrtek 1.10. v 10:00 na tento [odkaz](https://cesnet.zoom.us/j/96266440975). ID: 962 6644 0975. Těšíme se na vás.

Přednáška Teatrologické společnosti 24.9.

9/23/20 12:16:27 PM

Zítřejší přednáška proběhne online na tomto [odkazu](https://us02web.zoom.us/j/89322407655?pwd=N29HckZTOGhmQnFVbzhkMEdQL3hHZz09).

Konzultační hodiny vedoucího katedry

9/23/20 9:59:02 AM

Konzultace vedoucího katedry se budou konat od 28.9. každé pondělí od 9:00 do 11:00 formou videohovorů (Skype, Messenger). Svou konzultaci si prosím rezervujte s časovým předstihem přes email martin.psenicka@ff.cuni.cz. Urgentní záležitosti lze řešit po domluvě kdykoli v domluvený čas.

Výuka na KDV a zápis do kurzů

9/23/20 9:52:17 AM

Výuka na FF bude přinejmenším v prvním měsíci ak. roku 2020/21 probíhat distanční formou. Na nás je zajistit takovou výuku, aby její podoba a kvalita byla co nejméně odlišná od výuky prezenční. Proto se v tomto semestru nebo jeho části budete se svými pedagogy setkávat formou různých online kanalů, které zajistí co nejkontaktnější výuku (MS Teams, Zoom, Skype, video- nebo audio-přednášky, tradiční Moodle apod.). Rozvrh "real-time" vyučovaných předmětů by měl být zachován dle platného rozvrhu, třebaže se mohou objevit výjimky, o nichž budete včas zpraveni. Na vás v tento okamžik je, abyste se co nejsvižněji zapsali do kurzů. **Zápis začíná tento pátek, 25.9.** Je to ta nejjednodušší a nejrychlejší forma komunikace s vaším pedagogem. Pedagogové, aby mohli začít distančně učit bez prodlevy, potřebují mít seznamy zapsaných studentů s platnými emaily (prosím zkontrolujte si své kontaktní emaily v SISu). Čím dříve se zapíšete, tím více usnadníte komunikaci s vaším pedagogem. Děkujeme vám za trpělivost a spolupráci.

Průvodce pro studenty prvních ročníků

9/23/20 9:31:00 AM

Doba nepřeje prezenční výuce, i přesto se snažíme zajistit výuku a život na fakultě, jak to jen jde, Studentská rada FF UK připravila pro ty, kteří nastupují do studia ve složitém období, příručku. Ke stažení je [zde](https://www.ff.cuni.cz/2020/09/pruvodce-pro-studenty-prvnich-rocniku/).

Aktualizované informace o situaci s koronavirovou infekcí / Updated Information Regarding COVID-19

9/19/20 12:41:51 PM

Vážené kolegyně, vážení kolegové, aktualizované informace týkající se opatření spojených s koronavirovou infekcí najdete [zde](https://koronavirus.ff.cuni.cz/). Dear colleagues, an updated information on the current measures ragarding the coronavirus infection could be found [here](https://koronavirus.ff.cuni.cz/).

Přednášky Teatrologické společnosti

9/17/20 1:26:10 PM

Vzhledem k trvale nepříznivé epidemiologické situaci se přednášky Teatrologické společnosti budou konat formou online setkání přes ZOOM. O dalších podrobnostech včetně odkazů na přednášky vás budeme průběžně informovat.

Výběrové řízení na stáže Erasmus LS 2021

9/3/20 8:06:07 PM

**22. září** proběhne **od 10:00 v pracovně 407** výběrové řízení na stáže Erasmus na LS 2021. **Požadavky**: CV a motivační dopis v angličtině (příp. němčině nebo francouzštině), registrace ve[ webové aplikaci UK](https://is.cuni.cz/webapps/?lang=cs). CV a motivační dopis zasílejte **do 20. září** elektronicky na **kdv@ff.cuni.cz**. [Více](https://www.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/zahranicni-vymenne-programy/llp-erasmus/)

Státní zkoušky: 8. září 2020

8/18/20 3:18:00 PM

Dne **8. září 2020** proběhnou **od 9:00 v učebně 408 ** Státní závěrečné zkoušky a obhajoby ročníkových prací. SZZK začnou obhajobami bakalářských prací. Následovat budou **obhajoby prací ročníkových**. Ústní část zkoušky bude následovat. SZZK i obhajoby ročníkových prací jsou veřejné.

ROZVRH NA ZIMNÍ SEMESTR 2020

8/8/20 1:20:51 AM

Rozvrh na zimní semestr naleznete [ZDE](https://drive.google.com/file/d/1DAiH4fAbQ3FiPUodT-1GXeeEHBK53-Fc/view).

Obhajoby a státní zkoušky, obhajoby ročníkových prací

6/15/20 12:43:17 PM

Ve středu **17. a čtvrtek 18. 6.** proběhnou vždy **od 9:00 hodin** obhajoby a státní zkoušky. **Obhajoba ročníkových prací proběhně 17. 6. cca od 16:00.** Žádáme studenty, aby byli na katedře s cca 30 min. předstihem. Konkrétnější časový rozvrh obdrží studienti emailem.

Otázky k bakalářské SZZK - červnový termín

5/26/20 11:27:22 AM

Vzhledem k stávající situaci bude v červnovém termínu **bakalářské SZZK** výjimečně upuštěno od zkoušení z části **"Povinná literatura a četba ke zkoušce z TO Teorie a dějiny (BZk)"** (s. 11 pdf dokumentu). Všechny otázky a okruhy SZZK zůstávají v plném rozsahu.

Informace pro uchazeče o studium

5/15/20 11:02:54 PM

Uchazeči o studium na KDV FF UK najdou aktuální informace k přijímacímu řízení na [fakultních stránkách](http://www.ff.cuni.cz/2020/05/informace-pro-uchazece-studium-na-filozoficke-fakulte-uk-k-15-5-2020/) a na [stránkách katedry](https://kdv.ff.cuni.cz/studium/uchazec).

Informace pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních oborů/programů

5/2/20 12:28:52 PM

Nové opatření děkana o podrobnostech k realizaci studia v akademickém roce 2019/2020 z 30.4. 2020 najdete [zde](https://www.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2020/04/OD-Podrobnosti-ke-studiu-v-AR-2019-2020-fin.pdf). Věnujte mu prosím pozornost! Opatření upravuje zejména následující: - Výuka na FF UK bude do konce semestru probíhat distančními formami. - Formy kontroly studia (atestace) je za určitých podmínek možné změnit. Nelze měnit náročnost atestace! - Státní závěrečné zkoušky v rámci bakalářských a magisterských studijních programů není možné až na výjimky konat distanční formou. - V případě obhajoby závěrečné práce student neodevzdává žádné tištěné kopie. - Státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací je možné konat distanční formou. V dalších dnech budou průběžně na web doplňovány organizační a další informace k rozhodnutím obsaženým v opatření děkana.

Harmonogram ak. roku 2019/20 - aktualizace

4/21/20 1:02:32 PM

Vážené kolegyně, vážení kolegové, věnujte prosím pozornost změnám [harmonogramu akademického roku 2019/20](https://www.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2020/04/OD-4-2020-Zm%C4%9Bna-opat%C5%99en%C3%AD-d%C4%9Bkana-%C4%8D.-11-2019-Harmonogram-AR-2019-2020-koronavirus-fin.pdf). **Termíny pro SZZK a obhajoby ročníkových prací se dle něho nemění.** Jedinou **interní změnou KDV jsou obhajoby ročníkových prací nejen v červnovém (17. 6.), ale i zářijovém termínu (7. 9.)**. Práce obhajované v září by měly být ve finální podobě odevzdávány nejpozději do **16. srpna**. O formě obhajob a SZZK vás budeme včas informovat. Děkujeme za spolupráci a přejeme vám pevné zdraví! KDV

Ročníkové a diplomové práce

4/17/20 3:26:51 PM

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vzhledem k stávající situaci doporučujeme všem studentům konzultovat své ročníkové a diplomové práce se svými školiteli distanční formou. Termíny odevzdání stále platí tak, jak jsou uvedeny na stránkách KDV, tedy ročníkové práce do 27. 5., diplomové do 15. 5., resp. nejpozději tři týdny před stanoveným termínem obhajob (17. 6.), tedy rovněž do 27. 5., by měly být nahrány do SIS. O jakékoli změně termínů obhajob a státních zkoušek vás budeme včas informovat. Pro organizaci studia a průběžný stav sledujte pravidelně [stránky FF](https://www.ff.cuni.cz/2020/04/informace-organizaci-studia-po-dobu-mimoradnych-opatreni/#vedouci). Děkujeme.

Přednášky Teatrologické společnosti

3/26/20 3:30:43 PM

Přednášky Teatrologické společnosti se do odvolání odkládají. O náhradních termínech budeme informovat.

Aktualizované informace o situaci s koronavirovou infekcí / Updated Information on Regarding COVID-19

3/12/20 7:41:14 PM

Vážené kolegyně, vážení kolegové, aktualizované informace týkající se opatření spojených s koronavirovou infekcí najdete [zde](https://koronavirus.ff.cuni.cz/). Dear colleagues, an updated information on the current measures ragarding the coronavirus infection could be found [here](https://koronavirus.ff.cuni.cz/).

Důležitá opatření související s koronavirovou infekcí

3/10/20 2:05:37 PM

**Od 11. 3. 2020 se ruší do odvolání veškerá výuka a zakazuje se osobní přítomnost studentů a frekventantů na přednáškách a kurzech všech typů**. Více informací [zde](https://www.ff.cuni.cz/2020/03/dulezita-opatreni-souvisejici-koronavirovou-infekci/). Zrušení výuky KDV se vztahuje i na kurzy vyučované na KKS AV ČR a AMU. Pro podrobnější informace k jednotlivým kurzům se obracejte přímo na vyučující. **Ve čtvrtek 12.3. se ruší i úřední hodiny KDV**. Dotazy a požadavky administrativního rázu směřujte na email **kdv@ff.cuni.cz** nebo na paní tajemnici **jitka.podraska@ff.cuni.cz**.

Zrušení výuky dr. Sarkissian

3/3/20 3:57:14 PM

Výuka dr. Sarkissian se 4. března 2020 z důvodu nemoci ruší. Děkujeme za pochopení.

Břetislav Rychlík a Karel Steigerwald (Divadlo revoluce)

3/2/20 11:23:20 AM

**6. března od 14:00 v místnosti 408** proběhne závěrečná beseda z cyklu Divadlo revoluce. Hosty budou **Břetislav Rychlík a Karel Steigerwald**.

Nominační řízení Erasmus

2/26/20 11:13:21 PM

Dne **10. 3. od 12:30 proběhne v místnosti 407 výběrové řízení na stáže Erasmus.** Motivační dopisy a strukturované životopisy v angličtině (příp. němčině či francouzštině) zasílejte do **8. 3.** na katederní email **kdv@ff.cuni.cz**.

FLORA LAB - VÝZVA K ÚČASTI

2/25/20 4:36:18 PM

**FloraLab** propojuje studentské komunity z českých a slovenských vysokých divadelních škol a vytváří kritickou „festivalovou laboratoř“. V ní se bude živě diskutovat o představeních letošní **Divadelní Flory** (12. - 24. května 2020), ale také o trendech a formách současného evropského divadla. **Katedra nabízí až 10ti student-kám/ům možnost zúčastnit se**, akreditace a ubytování jim budou proplaceny formou stipendia. Více informací o podmínkách a programu [zde](https://drive.google.com/file/d/1hu337NpX9POf7PJQ0BiHHmz8Xu6fJ-lV/view?usp=sharing). V případě zájmu se prosím obracejte na koordinátora doc. Martina Pšeničku (martin.psenicka@ff.cuni.cz), **uzávěrka pro přihlášení je 15. března 2020**.

Zrušení výuky dr. Sarkissian

2/25/20 3:02:03 PM

Výuka dr. Sarkissian se 2. března 2020 z důvodu nemoci ruší. Děkujeme za pochopení.

Erasmus s KDV

2/17/20 9:13:52 PM

**26. 2. od 12:30 v místnosti 408** proběhně neformální informativní **setkání s Erasmus koordinátorem KDV a studenty, kteří mají zkušenost se stážemi Erasmus**.

Polistopadová dramatika

2/12/20 2:27:12 PM

Kurz prof. Janouška **Polistopadová dramatika** se koná **ve středu** od 14:00 do 15:30 na KTK DAMU.

Začátky výuky jednotlivých kurzů

2/12/20 9:58:26 AM

**Seznam kurzů, jejichž výuka *nezačne* v prvním týdnu letního semestru:** *Stanislavskij a MCH(A)T* od 24. 2. *Dějiny opery* od 2.3. *Highlights of Czech Theatre* od 17.2. ve 14:00 na DAMU. Pravidelná výuka kurzů doc. Christova začíná od 25.2. (dále viz moodle). *Metody současné teatrologie I. a II.* od 26.2. *Analýza inscenace I. a II.* od 4.3. (první informativní schůzka 17. 2. po zahájení semestru). *Dramaturgický seminář II.* od 26.2. *Divadlo pro děti a mládež* od 28.2. Všechny ostatní kurzy začínají dle rozvrhu od pondělí 17.2.

Zahájení letního semestru

2/12/20 9:47:53 AM

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si vás pozvat na **zahájení letního semestru 2020**. Začneme v **pondělí 17. 2.** **11:00 v místnosti 408**.

Zrušení úředních hodin

2/11/20 8:40:57 PM

V týdnu od 10. do 14. února se ruší úřední hodiny z důvodu nemoci paní tajemnice. Děkujeme za pochopení.

ZÁPIS PŘEDMĚTŮ V LETNÍM SEMESTRU

2/6/20 5:33:17 PM

Připomínáme studentům, že zápis předmětů do SIS začíná v pátek **7. 2. 2020 v 10:00**. Toto i další užitečná data naleznete v [harmonogramu akademického roku](https://www.ff.cuni.cz/fakulta/predpisy-a-dokumenty/opatreni-dekana/harmonogram/harmonogram-ar-2019-20/), který tímto také doporučujeme vaší pozornosti.

SZZK a obhajoby ročníkových prací

1/15/20 8:35:40 PM

**29. ledna** se konají **od 9:00 Státní závěrečné zkoušky** (obhajoba a ústní závěrečná zkouška) a **od 11:00 obhajoby ročníkových prací**. SZZK i obhajoby ročníkových prací jsou veřejné. Obhajované ročníkové práce jsou vyvěšeny na moodlu (Metodologický seminář - ročníková práce).

ROZVRH NA LETNÍ SEMESTR 2020

1/15/20 11:50:41 AM

Předběžný rozvrh na letní semestr 2020 naleznete [zde](https://drive.google.com/file/d/1EqOFFtMIZ98Fbw1W3AZSNjebZs2xyuKl/view?usp=sharing).

Zrušení přednášky cyklu Revoluce v divadle - divadlo v revoluci

1/8/20 9:17:44 AM

Dne 8.1.2020 se bez náhrady ruší přednáška cyklu Revoluce v divadle - divadlo v revoluci. Děkujeme za pochopení.

POZOR ZMĚNA!!! Divadlo revoluce, díl 5

12/7/19 1:31:43 PM

**Debata 10.12. v rámci cyklu Divadlo revoluce se přesouvá na termín, který bude včas oznámen.** Souhlasíme s našimi hosty Karlem Steigerwaldem a Břetislavem Rychlíkem, že pro tentokrát je vhodnější připomenout Den lidských práv v terénu a ne v kinosále FF UK. **Václavské náměstí ostatně o divadle a revoluci umí besedovat poměrně dobře.**

Vzpomínkový večer - Petr Lébl: Had

12/2/19 2:17:27 PM

Zveme vás na vzpomínkový večer, v němž si připomeneme osobnost **Petra Lébla (1965-1999)** a jeho legendární inscenaci **Had**. Promítání inscenace doprovodí **přímí aktéři** (Tomáš Palatý, Jitka Říhová, Jaroslav Achab Haidler, Štěpánka Červenková ad.) a **spříznění pamětníci** (Vlasta Smoláková, Jana Návratová ad.).**Večer se bude konat 9. prosince 2019 od 17:30 v kinosále (míst. 429)**. Všichni jsou srdečně zváni.

Metodologický seminář a čtvrteční výuka prof. Justa - změna

11/28/19 1:33:02 AM

Z důvodu účasti prof. Justa na festivalu Ostravar se Metodologický seminář z 28.11. přesouvá na 9.1.2020 a odpadá čtvrteční výuka Poetiky her Václava Havla a faustovský seminář. Děkujeme za pochopení.

Zrušení úředních hodin

10/30/19 11:59:29 AM

31.10. se ruší úřední hodiny katedry. Jakékoli dotazy a žádosti směřujte na email tajemnice. Děkujeme za pochopení.

Ost-ra-var 2019

10/24/19 12:43:08 PM

Ve dnech **27. listopadu až 1. prosince 2019** se bude konat **23. ročník Festivalu ostravských činoherních divadel OST-RA-VAR 2019**. Pro studenty KDV FF UK organizátoři nabízejí celkem 10 míst s ubytováním. Zájemci, hlaste se do 12. listopadu tajemnici katedry na *kdv@ff.cuni.cz* nebo *jitka.podraska@ff.cuni.cz*. **V přihlášce uveďte** Jméno, Příjmení, Telefon, E-mail, Studijní obor, Příjezd (datum), Odjezd (datum), Ubytování: ano - ne, Akreditace: jaké první představení navštívíte, před kterým se budete akreditovat (prosím vyberte z programu, napište název inscenace), Poslední představení: jaké poslední představení v den odjezdu navštívíte (prosím vyberte z programu, napište název inscenace) [Více o festivalu a jeho programu](http://www.festivalostravar.cz).

Přednáška Revoluce v divadle - divadlo v revoluci 23.10.

10/23/19 11:04:39 AM

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dnešní **přednáška Revoluce v divadle - divadlo v revoluci Petra Blažka** proběhne formou komentované prohlídky výstavy **"Boj o klíčky (Národní divadlo a revoluce 1989)** na Nové scéně ND. **Setkání bude zahájeno na náměstí Václava Havla (piazzetta ND) v 16:00**.

Výuka dr. Topolové 15.10. odpadá

10/15/19 8:38:42 AM

Výuka dr. Topolové 15.10. z důvodu celodenní účasti na konferenci odpadá.

Kurzy z americké kulturní antropologie

10/9/19 2:20:33 PM

Studenti FF UK mají jedinečnou příležitost seznámit se s americkou kulturní antropologií v kurzech dr. Michaela Coggeshalla. Předměty AET100198 **Anthropological Theories** a AET100199 **Ethnographic Fieldwork** byly zařazeny do povinně volitelných skupin Katedry divadelní vědy. [Více.](https://www.ff.cuni.cz/udalost/americka-kulturni-antropologie-prednaskach-hostujiciho-profesora-na-ustavu-etnologie-ff-uk/)

Lednová výuka prof. Pavla Drábka

10/7/19 8:54:38 AM

Výuka kurzu prof. Pavla Drábka **Komediant** proběhne formou blokové výuky mezi **6. až 9. 1. 2020** v místnosti 408 v těchto časech: **Po: 9:10 - 15:50 Út: 9:10 - 15:50 St: 12:30 - 17:30 Čt: 12:30 - 17:30**.

Metodologický seminář pro 2. ročník bakalářského studia

10/4/19 11:28:11 AM

Výuka Metodologického semináře začne **7.11.2019 v 9:30**.

Faust na českém jevišti

10/4/19 10:22:32 AM

Kurz prof. Justa **Faust na českém jevišti** byl z kapacitních důvodů otevřen jako povinně volitelný i pro studenty bakalářského stupně studia. **Zapisujte se**, na programu budou faustovské adaptace dob minulých, ale i dva součaní Faustové z Národního divadla a z Divadla pod Palmovkou. Jde o unikátní příležitost zabývat se klíčovým evropským tématem s odborníkem, který se mu v kontextu divadlením věnuje jako nikdo u nás. [Více](https://www.kosmas.cz/knihy/194962/faust-jako-stav-zadluzeni/?gclid=CjwKCAjw29vsBRAuEiwA9s-0B9mC0UsKqB4-qM-aJEjhE0JzkanzoVZbz_15dkQZUwOKg0aqx6LVlxoC8zsQAvD_BwE)

Přednáškový cyklus Divadlo pro děti a mládež

10/3/19 9:14:28 AM

Výuka kurzu Luďka Horkého **Divadlo pro děti a mládež** začne **18. 10. 2019 od 9:30**. Další harmonogram setkání bude pedagogem upřesněn na úvodním setkání.

Setkání se studenty 1. ročníku bakalářského studia

10/2/19 9:33:19 AM

**Speciální setkání pro studenty 1. ročníku bakalářského studia**, na němž budou zodpovězeny mnohé otázky a vyřešeny různé nejasnosti spojené s organizací studia, proběhne **7. 10. od 11:00 v učebně 408.**

Výuka prof. Etlíka

9/28/19 8:46:36 AM

Výuka Dramaturgického semináře prof. Etlíka začne **9. října.**

Začátek výuky

9/24/19 1:15:38 PM

Třebaže oficiálně zahájíme akademický rok až ve středu 3.10. 2019, **výuka probíhá dle rozvrhu již od 1.10. 2019**, pokud pedagog neurčí jinak.

Zahájení akademického roku

9/24/19 1:12:16 PM

Milé kolegyně, milí kolegové, zveme Vás na zahájení nového akademického roku, které se bude konat **3.10.2019 od 11:00 v učebně 408.** Jako obvykle se dozvíte důležité informace k výuce, organizaci a harmonogramu akademického roku na katedře. Pochopitelně bude prostor pro dotazy, které rádi zodpovíme. **Těšíme se na vás!**

Dodatečné výběrové řízení na stáže Erasmus v LS 2020

9/5/19 8:14:08 PM

Katedra divadelní vědy vypisuje dodatečné výběrové řízení na stáže Erasmus v letním semestru 2020. Zájemci nechť zasílají motivační dopisy (v angličtině či v jazyce země, do níž chtějí zavítat) a strukturované životopisy na kdv@ff.cuni.cz. Zároveň je zapotřebí se zaregistrovat přes [webové aplikace UK](https://is.cuni.cz/webapps/). **Termín zaslání přihlášek: 22. září 2019. Výběrové řízení proběhně 24. září v místnosti 407, 10:00.**

Státní závěrečné zkoušky 9. a 10. září

9/5/19 6:31:27 PM

Ve dnech 9. a 10. září proběhnou na Katedře divadelní vědy SZZK (místnost 408). V pondělí od 9:00 budou na programu obhajoby 7 bakalářských a 2 magisterských diplomových prací, v úterý od 9:15 pak ústní zkoušky. SZZK jsou veřejné.

Zrušení úředních hodin

6/6/19 12:49:56 PM

Dne 6.6.2019 jsou úřední hodiny KDV zrušeny z důvodu školení asistentky katedry. Děkujeme za pochopení.

Hodnocení výuky

6/6/19 12:45:37 PM

Do 9.6. probíhá celofakultní hodnocení výuky. Evaluace jsou jedinečnou příležitostí k vašim podnětům či komentářům. Za každý vyplněný formulář jsme velmi rádi. Najděte si chvilku a věnujte evaluacím svůj čas. Děkujeme!

Státní zkoušky a obhajoby ročníkových prací

5/28/19 1:03:54 PM

Ve dnech 17. a 18.6. proběhnou na KDV státní zkoušky a obhajoby ročníkových prací. Pondělí 17. 6. bude věnováno obhajobám bakalářských (cca 9 - 11:30) a ročníkových prací (od 12:00). Úterý 18.6. je určeno ústní části státní zkoušky. Státní zkoušky a obhajoby ročníkových prací jsou veřejné.

Hledají se dobrovolníci!

5/28/19 12:56:07 PM

Katedra divadelní vědy se tento rok podílí na několika různých akcích - symposiích, konferencích, besedách. Jedna z nich proběhne ve dnech 14.-15.6. Od konce října tohoto roku do poloviny prosince pak chystáme ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla cyklus besed s osobnostmi, které spojuje divadlo a aktivní účast na událostech listopadu a prosince 1989. Pro tuto příležitost vypíšeme speciální kurz, jehož náplň bude zveřejněna v oficiální anotaci. V říjnu rovněž proběhne konference věnovaná E. F. Burianovi. Pro všechny tyto akce **budeme potřebovat Vaši pomoc!** Proto se na Vás obracíme, zda byste se jako dobrovolníci nechtěli na těchto událostech podílet. Zkrátka: **Hledáme dobrovolníky!** Pokud byste se rádi zapojili, pište na kdv@ff.cuni.cz. Děkujeme předem za projevený zájem.

Zrušení úředních hodin katedry

5/20/19 7:46:09 PM

V úterý 4.6. se ruší úřední hodiny katedry. V naléhavých případech se obracejte na tajemnici katedry emailem (jitka.podraska@ff.cuni.cz). Děkujeme za pochopení.

Prof. David Savran (City University of New York): “The Globalization of the Broadway-Style Musical”

5/18/19 6:44:17 PM

Srdečně Vás zveme na přednášku Davida Savrana, která se koná v pondělí 20. května ve 12:30 – 14:00 v místnosti 405, hlavní budova FF UK. [Více](http://uhv.ff.cuni.cz/udalost/the-globalization-of-the-broadway-style-musical/)

Změna úředních hodin katedry

4/29/19 7:33:40 PM

Dne 7. května se posouvají úřední hodiny KDV na 12:15 - 14:15. Děkujeme za pochopení.

Mezinárodní konference: From Antiquity to Modernity. Performing Greek and Roman Drama in Modern Europe

4/28/19 12:53:34 AM

Ve dnech 22. – 26. května 2019 pořádá Oddělení antické kultury a její recepce ve spolupráci s Network of Research and Documentation of Ancient Greek Drama a s Katedrou divadelní vědy FF UK mezinárodní konferenci [„From Antiquity to Modernity. Performing Greek and Roman Drama in Modern Europe“](http://networkconference2019.org). Konference se koná pod záštitou předsedkyně AV ČR Evy Zažímalové. Jako keynote speakers vystoupí Freddy Decreus (Universiteit Gent), Edith Hall (King’s College, London), George Harrison (Carleton University, Ottawa) a Henri Schoenmakers (Universiteit Utrecht & Friedrich–Alexander).

Sedjro Giovanni Houansou: Současné divadlo v Beninu

4/10/19 3:56:45 PM

Zveme Vás na seminář s beninským dramatikem **Sedjro Giovannim Houansou**. Kdy: **21. května, 13:00**. Kde: **místnost 408, Hl. budova** Seminář je součástí 15. ročníku festivalu [Tvůrčí Afrika aneb Všichni jsme Afričani](http://tvurci-afrika.simplesite.com/). Vstup volný. Tlumočeno do češtiny.

Neformálně o formalitách Erasmus+

4/8/19 9:13:04 AM

**24. dubna** vás zveme na schůzku pro vyjíždějící studenty na ak. rok 2019-20. Schůzka se bude konat od **15:00** **v místnosti 200, Hl. budova.** Pokud budete mít zájem se zúčastnit, vyplňte tento [formulář](https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=m-XLcZ_12Em-2W3mtkaJFyK0mrLNumJFoeEivAahMUdUOFlWMjZJVEQxRTkySUtBNjQ2OEQyRjUwWi4u).

Konference: Perspektivy teatrologie 3

3/28/19 3:53:59 PM

**15. - 17. května v Brně** proběhne třetí pracovní setkání Perspektivy teatrologie, jehož cílem je představit aktuální podoby výzkumu, výstupy projektů, publikace i témata rozpracovaná či vůbec nezpracovaná. [Více](http://www.teatrologie.cz/perspektivy?fbclid=IwAR1SQ_u6NFkDak20vOo9pvTQuqW5UMKXeJQrzfqWhQg2O6yOiqrAodOkeTU)

Přednášky Olivera Taplina

3/12/19 12:13:13 PM

Ve dnech 3. a 4. dubna zavítá na Katedru divadelní vědy přední odborník na antické divadlo a drama, prof. Oliver Taplin. Ve své první přednášce se bude věnovat tématu masky v řecké tragédii, ve druhé pak otázkám překladu antického dramatu pro současné jeviště. 3. dubna se přednáška koná na Katedře divadelní vědy od 12:00 do 14:00, učebna 429. Druhá přednáška 4. dubna bude přednesena od 12:30 do 14:30 v zasedací mítnosti AV ČR, Na Florenci 3 (přízemí, vstup ze dvora).

Výběrové řízení na stáže Erasmus

3/5/19 3:40:38 PM

13. března od 12:30 proběhne v místnosti 407 výběrové řízení na stáže Erasmus. Nominační schůzky se mohou zúčastnit studenti KDV i jiných kateder FF UK. Zájemci se registrují na vybrané stáže přes webové aplikace UK (https://is.cuni.cz/webapps/) a zasílají do 10. března své strukturované životopisy a motivační dopisy (v angličtině, němčině či francouzštině) na emailovou adresu kdv@ff.cuni.cz.

ZMĚNA: Výuka prof. Bažanta

2/26/19 1:45:11 PM

Dovolujeme si upozornit studenty, že výuka prof. Bažanta je dne 27.2.2019 zrušena. Děkujeme za pochopení.

ZMĚNA: Výuka v zimním semestru v KKS

2/26/19 12:58:09 PM

Dovolujeme si upozornit studenty, že výuka v zimním semestru v KKS probíhá v urcených termínech: 7.11.2018, 14.11.2018, 21.11.2018 v zasedací místnosti KKS, III. patro, hlavní vchod. Ostatní místo výuky se nemení, tj.zasedací místnost ÚCL, III.patro, vchod C. Dekujeme za pochopení.