PhDr. Barbara Topolová, PhD.

Vystudovala teatrologii na FF UK. V první polovině devadesátých let byla redaktorkou kritické rubriky Divadelních novin a kritiky publikovala též ve Světě a divadle, Literárních novinách a Respektu. Od roku 1996 působila čtrnáct let v Divadelním ústavu v Kabinetu pro studium českého divadla, kde se koncepčně, autorsky a redakčně podílela na České divadelní encyklopedii, především na svazku Česká činohra 19. a začátku 20. století a na ediční řadě Eseje, kritiky, analýzy, v níž jsou publikovány komentované výbory z děl význačných českých osobností, píšících o divadle. V letech 1994 až 2012 byla členkou Nadačního fondu Františka Langera, připravujícího autorovy sebrané spisy. V roce 2005 se stala redaktorkou Divadelní revue. Je členkou Rady pro vědu, výzkum a ediční činnost Divadelního ústavu; s Divadelním ústavem i jinak dále externě spolupracuje především na výše zmíněné edici. Od roku 2009 působí na Katedře divadelní vědy FF UK. Zabývá se českým divadlem a dramatem 19. a 20. století, lexikografií a ediční prací.

 
Vybrané publikace:

Vybrané edice: