doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D.

Teatrologii vystudoval na FF MU v Brně. V letech 2004–2008 působil na Saskatchewanské univerzitě v kanadském Saskatoonu, kde pracoval na disertační práci Postkolonialismus a kanadské jeviště, již obhájil v roce 2007. Od roku 2007 přednáší na Katedře divadelní vědy FF UK, od roku 2017 ji vede. Vyučuje dějiny světového divadla, dějiny českého divadla pro zahraniční studenty a metodologicky či teoreticky zaměřené kurzy. Od roku 2011 je redaktorem Divadelní revue. Externě spolupracuje s Katedrou autorské tvorby a pedagogiky DAMU. Zabývá se problematikou analýzy divadelního představení, teorií divadla a poválečným alternativním divadlem.

 
Vybrané publikace: