Prof. PhDr. Vladimír Just, CSc.

Vystudoval teatrologii na FF UK, po jejímž absolvování nastoupil v roce 1969 do časopisu Divadlo. Po zrušení listu působil v sedmdesátých, osmdesátých a devadesátých letech v Kabinetu pro studium českého divadla (fungujícího nejprve v Ústavu pro českou literaturu ČSAV, posléze v Divadelním ústavu). V roce 1989 spoluzaložil časopis Divadelní revue, v němž pracoval jako šéfredaktor a později redaktor. Od roku 1995 přednáší na FF UK, kde byl 2004 jmenován docentem a 2011 profesorem. Pravidelně spolupracuje s veřejnoprávním rozhlasem a televizí. Publikoval stovky studií, esejů a recenzí jak v českých, tak v zahraničních odborných periodicích. Je laureátem Ceny F. X. Šaldy a Ceny Kristián za uměleckou kritiku. Zabývá se českým divadlem, mediální a divadelní kritikou, českým a evropským kabaretem, proměnami faustovského mýtu a vztahy divadla a filosofie.

 
Vybrané publikace: