28. března na Katedře divadelní vědy

Katedra divadelní vědy se připojuje k protestům akademiků, jejichž cílem je upozornit na  dlouhodobě nedostatečný a diskriminační způsob financování společensko-vědních  a humanitních oborů ze strany státu i rektorátů.

https://hodinapravdy.cz/

Stávající systém rozdělování peněz vnímáme jako  nespravedlivý a nadále neudržitelný.

https://blog.aktualne.cz/blogy/pohled-zblizka.php?itemid=44443

Podfinancování humanitních  oborů jde tak daleko, že reálná podoba našich pracovních podmínek nejednou hraničí s porušováním zákoníku práce.

https://blog.aktualne.cz/blogy/lukas-zadrapa.php?itemid=44535

Otázku po tzv. společenské potřebnosti věd o člověku, společnosti a umění považujeme za účelově nastolenou a krátkozrakou.

https://a2larm.cz/2023/02/psychologie-neni-vic-nez-hispanistika-vedeni-ff-uk-chce-v-krizi-zachranit-jen-spolecensky-potrebne-obory/

  1. března rušíme na naší katedře veškerou výuku.

Studenty, veřejnost i zástupce médií  zveme do učebny  číslo 408 ve 4. patře hlavní budovy Filosofické fakulty University Karlovy (Nám. Jana Palacha), kde od 10:00  do 12:00 budou vyučující naší  katedry odpovídat na dotazy, související s teatrologií, její náplní a výukou.

Od 12:00 do 14:00 naváže veřejné diskusní fórum o  významu  a roli divadla v českých dějinách a české společnosti.

V 15:00 se připojíme k protestnímu pochodu  ze Staroměstského náměstí na Hrad (viz https://hodinapravdy.cz/protest-28-3/).

Jsme otevřeni případným návrhům ze strany našich studentů, kteří se budou chtít do protestů aktivně zapojit.

PhDr. Barbara Topolová, Ph.D., vedoucí katedry

Doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D., zástupce vedoucího

Akademiční pracovníci:

Prof. Mgr. Jaroslav Etlík

Mgr. Markéta Polochová, Ph.D.

Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D.

Úvod > Nástěnka > 28. března na Katedře divadelní vědy