ROČNÍKOVÉ PRÁCE

Studentům, kteří se chystají konzultovat svá témata ročníkových prací, doporučujeme nahlédnout na moodle kurzu >> Metodologický seminář – ročníková práce <<, kde jsou uvedeny pokyny a formální požadavky na vypracování prací. Jsou zde rovněž dostupné všechny práce, které byly od r. 2014 obhajovány. Témata prací jsou otevřená, nicméně je dobré je konzultovat co nejdříve s potenciálními školiteli (prof. Etlík, doc. Pšenička, dr. Topolová, dr. Sarkissian).

Úvod > Nástěnka > ROČNÍKOVÉ PRÁCE